lovisa generalen valan.

Optimus - "bäst"

Kategori:

Veritas odium paret – "Sanning skapar hat"

Ubi concordia, ibi victoria. – "Där harmoni råder, råder seger"

Vi veri veniversum vivus vici – "Med sanningens kraft har jag erövrat universum"

Viam inveniam aut faciam – "Jag ska finna vägen eller skapa den"

Carpe diem - "fånga dagen"

Tuam ipsam vive vitam, quia tuam ipsam oppetes mortem
– "Lev ditt eget liv, för du ska dö din egen död"


Quot capita, tot sententiae – "Lika många åsikter som människor"


några ordspråk på latin.Kommentarer


Kommentera inlägget här: